Anella interior per Dúplex CENTRA. Mides individuals de 3,8 a 4,2 mm.