Anella interior per Dúplex CENTRA. Mides individuals de 3,8 a 4,2 mm.

Aquest producte està esgotat i no disponible actualment.

Centra Bori Sport
Facebook